Měděné nádobí je velmi trvanlivé, ale může zdraví uškoditi, poněvadž se jimi potreviny otravují. Ale nejen v kyselinách, octě a masnotě se měď rozpouští, než i ve vodě, pakli vzduch má přístup. Je-li vzduch vlhký, potahují se měděné nádoby povlakem, který čištěním odstraněn býti musí. Ani nejmenší částka zelenky se nesmí trpěti, poněvadž se tato snáze rozpouští než měď Měděné nádoby čistí se nejlépe, když se rozmočí hlína , kus sukna se namočí, posype pipinami měděnými a nechá uschnouti; zelenka se očistí přepálenou hlínou. Totéž platí o nádobách mosazných.

Pokračovat ve čtení