Z téhož kusu od ledvin, jak předešle praveno, se nakrájí kotlety, potlukou se, posolí, po obou stranách opekou a přidají k dovolenému lékařem jídlu.