Nejlepší a nejlacinější prostředek, aby se vší mastnoty zbavily i bez horké vody jen vodou studenou, jest rozchodník. Bylina tato roste na všech suchopárech a mezích; nutno jest pak nádoby opláchnouti vodou; poněvadž rozchodník je velmi dužnatý a zbývá po něm na nádobách mnoho štávy.