Lépe než pískem cídí se nádoby kovové otrubami nebo pilinami dřevěnými, opláknou se horkou vodou a očistí čistým, lněným šatem, načež se poklopí. Rzi se zbaví, když se natrou olejem. I když kovových nádob jen po několik dní nebylo užito, musí býti umyty, neb i nejčistší nádoby pozbudou lesku.