Ubrusem se protlačí šťáva revízu, zváží se, přidá stejné množství tlučeného cukru a míchá se 3 hodiny ku pravé straně, pak se nalije do malých nádob, postaví do studené vody a nechá ve sklepě státi. Druhého dne huspenina utuhne, když se jí pořádně ku pravé straně míchalo; když neutuhne, jest znamením, že se stala chyba v míchání, v případě tom se vylije a tak dlouho se vaří až kapka na talíři zůstane státi; pak se nalije do malých nádob, nastříhají se druhého dne dle velikosti otvoru nádob kolečka, rozpustí se bílý vosk, papír jím protáhne, přikryje jím huspenina a obloží se ještě jiným pergamenovým papírem.