Celý nebo část krocana se připraví, pak se upraví máslové těsto, jak již dříve pověděno, maso se do těsta zabalí, zavine do čistého, dobře promaštěného papíru, zaváže a upeče. Než se nese na stůl, odstraní se papír a přidá lékařem dovolená omáčka. Tímto způsobem se může upraviti též kuře nebo kapoun.