Hospodiny starati se jest především o domácnost; neposlední část působení jejího náleží zajisté kuchyni.

Za našich dob mluvívá a smýšlí se s malou vážností o zaměstnání tomto a přece vzdělanost národa i po způsobu upravování potřebného pokrmu poznává se.

Zanedbávání tohoto odvětví domácí práce je zvláště u středního stavu velmi škodlivé, poněvadž nechuť dívek k zaměstnání tomuto bývá budoucímu povolání jejich na velkou újmu; vždyť nemajíce potřebných vědomostí a zkušeností, nemohou ani vhodně poroučeti, ani mnohdy levnými prostředky chutná a živná jídle připravovati, ač náležitá úprava pokrnů způsobem levným je v domácnosti důležitá věc.

Každá řádná hospodině musí míti  na jistou dobu rozpočet, kterým za obyčejného hospodaření vystačiti má.

Důležité jest , aby si příhodný čas opatřila potřebných zásob,  které se nezkazí.

Nejlépe jest , když se vše kupuje ve větším množství a z první ruky, čímž zejména větší domácnost vždy získá; kde kupuje se vše jen pro okamžitou potřebu, vydá se nepoměrně mnoho peněz.

Kupujíc maso vůbec a drůbež zvlášť hospodyně nehleď jen na láci, neboť obyčejně věc lacinější bývá nepoměrně horší , a zejména laciné maso při upravování velmi mnoho pozbývá.

Kupuješ-li do zásoby, kupuj v době příznivé způsobem vhodným, abys v nepříznivém čase nemusila více peněz vydati.

K zásobám častěji přihlížej, zdali se nezkazí. Hospodyně, která pravidelně v čas neplatí, škodí velmi rodině i hospodářství, neboť jest jí spokojiti se se zbožím méně dobrým, ač rovně drahým, nebo dražším a špatnějším.

V kuchyni ať nepřichází nic na zmar. Kostí, zbytků syrového i vařeného masa, drůbeže, ryb, slaniny, zbytků uzeniny a jiné mastnoty polévkové možno upotřebiti rozmanitým způsobem k upravování sekanin, připravování omáček a p. Ovšem třeba jich užíti v čas, pokud se nezkazily.

Veškerým zde naznačeným požadavkům ovšem vždy, a všude i přes nejlepší vůli vyhověti nelze; avšak v každé kuchyni má a může býti čistota a pořádek , pokud se týče pokrmů i práce.

Všechno mějž tu své místo; po upotřebení budiž všeliké náčiní náležitě očištěno a uloženo.

Často vídáme, že bývá podlaha mokrá a prohnilá, poněvadž se nádobí mokré na ni staví.

Nádoby, které nemohou státi na lavicim nemají se bezprostředně stavěti na podlahu,nýbrž musí  něčím podloženy býti.