Při koupi masa nesmí hospodyně tak dbáti láce jako dobroty; neboť vždy to, co na penězích nahradí, dvojnásob zaplatí jakostí. Maso prorostlé žlutavým tukem a krátkého vlákna pochází z dobytka dobře krmeného, abyčejně jest barvy bledočervené. Maso mladých zvířat není vyzrálé, tedy také méně živné; lepší je maso zvířat, která se pohybují, než která stojí, ovšem mnoho záleží na přípravě. Nejživější je maso savců a ptactva. Pečené a dušené maso lehce se ztrácí a je, požije-li se s omáčkou, která se vypekla, velmi živné; vařené je těžko záživné, ač se může přípravou mnoho napraviti; v octě naložené maso je záživné ale málo živné, naložené maso méně živné, ale záživnější než čerstvé, uzené jest živné i lehce záživné.