Jídla musí voliti se nejen pro hostiny, ale i pro domácí potřebu  vždy tak, aby vyhověla a pro členy rodiny neb hosty přiměřena byla.

Při větších hostinách nechť se volí jen lehké polévky hnědé, s jemnými nudlemi a pod.; před masem předkládaná jídla studená neb teplá – musí býti snadno záživná, vždy na stůl nesena vkusně okrášlena.

Maso hovězí na míse pěkně urovnané okrašluje se vařenými zemáky rozmanitě upravenými , rozličnou zeleninou, sekaninou , kousky jazyku, rozsekanou šunkou, vajíčky, rejží a podobnými věcmi.

Mimo to dávají se vždy k masu jedna teplá a jedna studená omáčka, by každý dle své chuti vyvoliti sobě mohl; taktéž předkládají se okurky neb červená řípa nakládaná, hořčice atd.

Po mase přicházívá  buď zadělávné neb kotletky, salámy aneb podobná jídla; po tom nosí se jemné zeleniny rozmanitými jídly obložené na stůl; moučná jídla (nákypy a podobné), potom různé pečeně se saláty a kompoty; konečně rosoly, huspeniny, zmrzliny, jemné pečivo a ovoce.