Půl kilogr. saga se vyčistí, zbaví prachu a přistaví na pekáči nebo v hrnci k ohni, má se jen potud ohřáti, aby se mohlo rukou míchati. Několikráte se nalije na síto a voda nahražuje čerstvou; čím častěji se to stane, tím čistější jest sago, oč tu hlavně běží. Když se úplně vyčistí a nabobtná, nechá se voda úplně odtéci; zatím se utluče 420 gr. cukru, přilije 1 a 1/4 litru vody a chvíli povaří, konečně se přidá do vody sago a vaří dále. Než se nese na stůl, přilije se litr nebo více vína, chíli povaří, přikryje a nechá chvíli státi.