3/4 litru mléka se vaří se 120 gr. cukru, v něm utře 120 gr. nejjemnější mouky, z 10 bílků se ušlehá sníh, mléko se opět vaří, utřená mouka do něho přidá, nechá se tak dlouho nad ohněm až se zdvihne, pak se k tomu přimíchá sníh, nechá opět na ohni zdvihnouti, nalije do vlhkých forem a nechá vychládnouti; pak se vaří ještě trochu mléka s cukrem, přidá k němu zbytek žloutků a obé dá studené na stůl.