Pěkně upravená tabule ve světlé přívětivě rozsáhlé síni, účinkuje velmi mile na přicházející hosty, i obyčejně připravená jídla chutnají lépe. Především musí všichni pohodlně seděti. Nejvhodnější jest dlouhý stůl, není-li místa, sestaví se stoly v podobě podkovy. Jídelna nesmí být přetopená.

Náčiní i prostěradla musí být úhledná, všechno co možná nejlépe očištěné. Prostěradlo musí býti tak široké, aby po stranách hodně nízko viselo, v rozích sebeře se v záhyby. Pro každého hosta přichystán mělký talíř, na němž leží složený ubrousek; po pravé straně nůž obrácený ostřím k talíři, vedle něho lžíce, v levo vidlička. V levo u talíře sklenice na vodu, na pivo a při větší hostině i sklenice na víno. Na prostřený postranní stůl urovnají se ostatní potřebné sklenice talíře a náčiní.

Při obučejném obědě nalévá hospodyně polévku; talíře postaví se v levo, mísa s polévkou v pravo.

Na stole musí býti lžíce, vidličky, slánky, pepřenky, skleničky s olejem a octem, láhve s vodou, nakrájený chléb na malých pletených koších, taktéž i uprostřed stolu kytice z čerstvých květin.