Kořením a zeleninou přidává se pokrmům libá chuť; co nejméně kořeňme, ano radila bych, všem cizokrajným kořením co nejvíce se vyhýbejme, a jen co možná domácí zeleniny k úpravě jídel užívejme.

Koření dráždí chuť a mnohdy i dráždivě a nepříznivě na zdraví lidské působí, proto musíme-li aneb chceme-li koření užívati, užívejme ho jen co nejméně.

Zeleniny dávají jemnou chuť a jsou i zdravé nešim pokrmům; v kuchyni se užívá cibule, česneku, mrkve, celeru, pažitky, petržele, salátu a podobného.

Zeleniny užívá se buď syrové, čistě oprané, aneb vařené, rozsekané a procezené.

Zelenina se též dusí, smaží a zadělává.

Taktéž koření užívá se celého neb roztlučeného.

Muškátu se užívá do polévky a omáčky, suší a roztlouká se, rozumí se, že jen velmi málo, na špičku nože.

Šafrán usušený roztlouká se, dává se před nošením jídel na stůl do polévky neb jiných jídel, by žlutavou barvu dostaly.

Citronová kůra musí se tak jemně sřezati, aby nic z bílého spodku na ní nezůstalo, neb by tím jídlo zhořklo.

Soli nechť se užívá opatrně, lépe méně soliti, nežli přesoliti, neb možno spíše pokrmy dosoliti, nežli přesolené napraviti.

Každá kuchařka má svou výbornou chuť, a touto se řídíc při vaření, užívá různého koření dle libosti a v nestejném množství, k čemuž nelze zde zvláštní podávati předpisy, ale každá hospodyně a kuchařka musí to nejlépe sama znáti, čeho a jak mnoho koření smí přidati do pokrmu, aby chutnaly a zdravými byly.